GardenAtelier.cz

Online magazín

Neúnavný proces papírování

Kdo z nás se nesetkal s nějakým tím procesem na úřadě. Různá vyřizování nás provází celý život. Začíná to vyřizováním rodného listu a končí zase listem úmrtním. Proto nás nepřekvapí, když při rozhodnutí něco si postavit, budeme muset oběhnout pár úřadů a vyplnit pár formulářů. Z pravidla se dají rozdělit do několika kategorií.
stohy papírů
1)      Ohlášení stavby
U některých typů staveb nebo rekonstrukcí Vám postačí pouze si vyřídit ohlášení stavby. Buď si pro formulář skočíte přímo na stavební úřad, nebo jej lze najít i na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj. V daném formuláři také zjistíte, co dalšího s tímto papírem musíte doložit. Dáte-li vše dohromady, odešlete nebo předejte celou věc na příslušný stavební úřad. Za ohlášení stavby by se neměl platit žádný poplatek. Rozhodnutí byste měli obdržet cca do 40 dnů. Buď Vám rozhodnutí zašlou, nebo pokud nic neobdržíte, můžete začít se stavbou.

2)      Stavební povolení
Stavební povolení je o něco dražší a mírně náročnější. Přesto je postup vesměs stejný. Po vyplnění formuláře a doložení příslušných dokumentů je nutno vše podat na příslušný stavební úřad. Vyřízení v tomto případě může trvat 30 až 60 dnů. Částka za vyřízení se může pohybovat v rozmezí 300 až 3000 korun. Došlo-li by z nějakého důvodu k zamítnutí žádosti, je zde také možnost se odvolat na nadřízeném úřadě stejně jako v předchozím případě.
pracovní nářadí
3)      Bez papírování
V některých případech se velkému papírování dá vyhnout. A to zejména pokud se jedná o malé stavby jako kotec pro psa nebo menší skleník. Je to ale omezeno velikostí plochy. Avšak pozor. Pokud se ve Vašem případě jedná o památkově chráněné stavby nebo stavby v památkové zóně, papírování se nevyhnete.

Zvláštní kategorii tvoří územní a stavební řízení. Územní řízení je proces, ve kterém se posuzuje, zda je možné navrhovanou stavbu daného typu i s jejími vlivy na okolí umístit do daného území a také zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací – se zásadami územního rozvoje a územním plánem obce. Oproti tomu stavební řízení posuzuje konkrétní způsob provedení stavby. Vesměs se jedná o zjednodušené úkony předcházející ohlášení stavby nebo stavebnímu povolení.
razítka na polštářku
Nejste si jistí, co přesně ve Vašem konkrétním případě potřebujete, není na škodu si na příslušný úřad zajít a rovnou se zeptat. Ušetříte čas a hlavně budete mít jistotu, že máte aktuální informace. Ne vždy zvládneme sledovat změny a návrhy zákonů. A raději počítejte s časovou rezervou. Papírování se může protáhnout.

Neúnavný proces papírování
4 (80%)4